Palvelut

Taloushallinto

Kirjanpito
Arvonlisäverolaskelmat ja ilmoitukset verohallinnolle
Kirjanpidon raportit, asiakkaan toiveiden mukaisesti
OmaVero-palvelun seuranta ja hallinta

Laskutus
Myyntireskontra
Saatavien perintä

Ostoreskontra
Ostolaskujen käsittely ja maksatus
Maksuliikenteen seuranta

Veroilmoitukset
Ennakkoverojen riittävyyden seuranta ja muutoksen haku
Verotukseen liittyvien ennakkoratkaisujen hakeminen
Osinkoverolaskelmat

Tilinpäätösneuvottelu
Tilinpäätöksen ja tilinpäätöserittelyiden laadinta
Tilinpäätöksen rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallitukseen
Hallituksen- ja yhtiökokouksen pöytäkirjojen laadinta

Budjetointi
Katelaskenta

Palkkahallinto

Palkkalaskelmat
Palkkaerittelyt
Palkkakorttien ylläpito
Palkkatodistukset
Työnantajasuoritusten ilmoitukset verohallinnolle
Vuosi-ilmoitukset

Sähköinen vai paperinen kirjanpito?

Yrittäjän arkea voidaan helpottaa erilaisilla sähköisillä taloushallinnon apuvälineillä esimerkiksi eTaskulla tai yhteiskäyttöisellä laskutusohjelmalla, kuten Visma Fivaldi Talous- ja kiinteistöhallinnon ohjelmisto.